Wil je een bestelling retourneren? Vanuit Nederland is dit kosteloos mogelijk, vanuit België helaas niet.


Volg onderstaande stappen om een product te retourneren:

  • Neem contact op met onze klantenservice en vraag een antwoordnummer & retourformulier aan waarmee je de producten gratis kunt retourneren.

  • Voeg het retourformulier toe aan de doos en noteer het antwoordnummer op de doos.

  • Lever het pakket in bij een PostNL verzendpunt bij jou in de buurt.


Bewaar altijd het PostNL verzendbewijs tot jouw retour is verwerkt. Het is niet verplicht om je retourzending vooraf aan te melden bij onze klantenservice. Echter, het vooraf aanmelden helpt wel bij het sneller verwerken van de terugbetaling en je kunt dan gebruikmaken van ons gratis antwoordnummer.


Terugbetaling:
Wij betalen het gehele aankoopbedrag (inclusief eventuele verzend- en betaalkosten) zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de herroepingsmededeling terug. Wij mogen echter wel wachten met terugbetaling totdat we de producten hebben ontvangen, of tot het moment dat je hebt aangetoond deze te hebben opgestuurd.


Je ontvangt een creditfactuur van ons per e-mail. De betaling van de credit zal plaatsvinden via onze payment provider. Het kan zijn dat wij nog om een IBAN-nummer vragen voor het terugstorten van het bedrag op de rekening.


Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping Formulier downloaden, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. 


Ons retouradres

Hellopets c/o LSE

Heierkerkweg 1

5928RM, Venlo

NEDERLAND


U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.